Kao i ranijih godina Pokrajinski sekretarijat za privredu i ravnopravnost polova raspisao je nove konkurse za samozapošljavanje i za otvaranje novih radnih mesta.

Nezaposlena lica koja žele da pokušaju pokretanje sopstvenog biznisa mogu konkurisati po ovom Javnom pozivu i dobiti 160 000,00 dinara bespovratnih sredstava. Prednost ce imati teže zaposljive kategorije tj. mladji od 30 i stariji od 50 godina kao i osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u porodici, korisnici socijalne pomoci, Romi, izbegla i raseljena lica. Ukoliko lice dobije subvenciju neophodno je da delatnost obavlja minimum 12 meseci.

Po drugom pozivu poslodavci za otvaranje novog radnog mesta mogu dobiti          130 000,00 dinara po radniku odnosno 150 000,00 za lica starija od 50 godina.

Obaveza poslodavca izmedju ostalog je da primljenog radnika drži u radnom odnosu minimum 24 meseca.

Sve detalje po oba konkursa možete preuzeti na www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs. Predaju dokumantacije i dodatne informacije možete dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na sednici Upravnog odbora Fonda za razvoj preduzetništva opštine Backa Palanka održanoj 16.04.2013. godine imedju ostalog donešena  je odluka o raspisivanju novog konkursa za dodelu kredita preduzetnicima.

Naime radi se o do sada vec dobro poznatim uslovima tj. krediti ce biti u iznosu do 300 000.00 dinara na rok otplate od 12 meseci i kamatnu stopu od 5% na godišnjem nivou. Konkurs ce trajati od 22.04.2013. pa sve do 17.05.2013. zbog predstojecih praznika.

Takodje su clanovi Upravnog odbora dve komisije i to komisiju za dodelu kredita i komisiju za pracenje vracanja kredita.

Fond bi uskoro trebalo da raspiše još jedan konkurs u zavisnosti od priliva sredstava iz Budžeta opštine.

Ovde možete preuzeti TEKST KONKURSA

Fond preduzetnici Konkurs

Pratite nas

Prijavljivanjem na Newsletter listu, saznaćetete najnovije aktivnosti OPŠTEG UDRUŽENJA PREDUZETNIKA BAČKA PALANKA.

Kontakt info

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA
Adresa: Žarka Zrenjanina br. 39
21400, Bačka Palanka, RS
Radno vreme: 08-15h
Tel.: 021/ 752-772
Fax: 021/ 752-773
PIB:
Matični br.:
Br. računa:
E-mail: office@udruzenjepreduzetnika.com
Web: www.udruzenjepreduzetnika.com
>>> Kontaktirajte nas