Članci poređani po datumu: novembar 2012 - OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA
petak, 23 novembar 2012 00:00

HCCP STANDARDI - PODSEĆANJE NA OBAVEZU

Kako biste se što bolje pripremili za uvodjenje HACCP sistema u vašu proizvodnju, pripremili smo vam kratak vodic kroz HACCP sistem.

Donošenjem Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS“ br. 41/2009), HACCP je postao obaveza svih subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje.

Na osnovu clana 16. stava 3. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS“ br. 41/2009), donet je Pravilnik o sadržini i nacinu vodjenja Centralnog Registra objekata u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, po kojem je nastala obaveza svim pravnim licima u poslovanju hranom i hranom za životinje  da izvrše prijavu za registraciju do 10. juna 2011.godine.

Ko sve mora da uvede HACCP?

Odredbe ovog zakona odnose se na:

 • Sve proizvodnje i prerade vode za pice kao i vode koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane;
 • Sve proizvodnje i prerade (pekare, mesare, mlekare, klanice, proizvodnje kolaca i torti, proizvodnje marmelade, proizvodnje sokova, alkoholnih i bezalkoholnih pica,  prerade voca, povrca, proizvodnje konditora, bombona, žvaki i drugo);
 • Sve organizacije koja se bave pakovanjem i prepakivanjem prehrambenih proizvoda;
 • Sve organizacije koje se bave skladištenjem, transportom i distribucijom svih prehrambenih proizvoda;
 • Ustanove koje se bave pripremom i distribucijom hrane – za potrebe bolnica, decjih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija;
 • Objekti javne i kolektivne ishrane (javne kuhinje, kantine, bolnice, vrtici, škole i sl.);
 • Trgovine – prodavnice, supermarketi, megamarketi, svi veleprodajni objekti, svi maloprodajni objekti;
 • Ugostiteljski objekti kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane i drugi.

Prema zakonu o bezbednosti hrane HACCP  sistem obezbedjuje sledljivost proizvoda tako da postoji kontrola celokupnog lanca proizvodnje sirovina, prerade, odnosno proizvodnje hrane, distribucije i prodaje. Uvodjenjem HACCP sistema se garantuje da su preduzete sve mere da se proizvodi bezbedna hrana po krajnjeg potrošaca.

To znaci da su svi ucesnici u lancu dužni da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa, i to u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima HACCP sistema, dobre proizvodjacke i higijenske prakse. HACCP sistem podrazumeva i vodjenje evidencije o svim tim postupcima tokom proizvodnje, prerade i prometa prehrambenih proizvoda.

Ko nije u obavezi da uvede HACCP sistem?

HACCP sistem nisu u obavezi da uvedu:

 • Primarni proizvodjaci hrane (pravna lica koji se bave proizvodnjom, uzgojem i gajenjem primarnih poljoprivrednih proizvoda, ukljucujuci žetvu i ubiranje plodova, muža, gajenje životinja pre klanja, lov, ribolov i sakupljanje samoniklih plodova i biljaka, kao i pratece aktivnosti koje se odnose na skladištenje i rukovanje primarnim proizvodima na mestu proizvodnje, transport živih životinja, primarnih proizvoda, ribe i divljaci od mesta proizvodnje do objekta),
 • Pravna lica koji vrše pripremu, rukovanje, odnosno skladištenje hrane za potrebe sopstvenog domacinstva,
 • Pravna lica koji vrše pripremu, rukovanje, odnosno skladištenje hrane za životinje koja ne služi za proizvodnju hrane.
Objavljeno u Vesti

Pratite nas

Prijavljivanjem na Newsletter listu, saznaćetete najnovije aktivnosti OPŠTEG UDRUŽENJA PREDUZETNIKA BAČKA PALANKA.

Kontakt info

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA
Adresa: Žarka Zrenjanina br. 39
21400, Bačka Palanka, RS
Radno vreme: 08-15h
Tel.: 021/ 752-772
Fax: 021/ 752-773
PIB:
Matični br.:
Br. računa:
E-mail: office@udruzenjepreduzetnika.com
Web: www.udruzenjepreduzetnika.com
>>> Kontaktirajte nas