Članci poređani po datumu: maj 2013 - OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA

Poreska uprava Republike Srbije je najavila pojacanu kontrolu izdavanja racuna, po nalogu Ministarstva finansija i privrede, a u sklopu mera za suzbijanje sive ekonomije.

Kako saopštava Poreska uprava, u narednom periodu bice dodatno pojacana stalna kontrola izdavanja racuna. Privredni subjekti koji su oslobodjeni obaveze izdavanja fiskalnih racuna su u obavezi da kupcu, odnosno korisniku usluga izdaju obican racun, dok za sve koji posluju u sistemu fiskalnih kasa postoji striktna obaveza izdavanja fiskalnog racuna.

Takodje, Poreska uprava saopštava da ce u bliskoj buducnosti pokrenuti nagradnu igru pod nazivom “Uzmite racun – osvojite automobil”, sa namerom da stimuliše zadržavanje fiskalnih racuna od strane kupaca.

Objavljeno u Najava dešavanja

Zavod za intelektualnu svojinu objavio je jedinstvenu tarifu za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzickih dela, interpretacija i fonograma. Tarifa je objavljena u “Službenom glasniku RS” br. 45/2013, od 22. maja 2013. godine.

Tarifama se organicavaju naknade koje SOKOJ i OFPS naplacuje privredi za javno saopštavanje muzickih dela – tzv. “muzicki dinar”. Prema izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima, tokom 2013. godine svaka organizacija ce imati pravo da naplacuje polovinu iznosa datog u Tarifi. Pocevši od 1. januara 2014. godine naplacivace se jedinstvena naknada koja ce se dalje rasporedjivati izmedju organizacija.

Tarifu možete preuzeti u prilogu.

Zavod za int. svojinu-TARIFE maj 2013

Objavljeno u Vesti

Pratite nas

Prijavljivanjem na Newsletter listu, saznaćetete najnovije aktivnosti OPŠTEG UDRUŽENJA PREDUZETNIKA BAČKA PALANKA.

Kontakt info

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA
Adresa: Žarka Zrenjanina br. 39
21400, Bačka Palanka, RS
Radno vreme: 08-15h
Tel.: 021/ 752-772
Fax: 021/ 752-773
PIB:
Matični br.:
Br. računa:
E-mail: office@udruzenjepreduzetnika.com
Web: www.udruzenjepreduzetnika.com
>>> Kontaktirajte nas