Primeri ugovora

 Ugovor o asignaciji

 Ugovor o cesiji

 Ugovor o delu

 Ugovor o komisionu

 Ugovor o preuzimanju duga

 Ugovor o zajmu

 Ugovor o zakupu motornog vozila

 Ugovor o zakupu poslovnog prostora

 Ugovor o zastupanju

Share

Pratite nas

Prijavljivanjem na Newsletter listu, saznaćetete najnovije aktivnosti OPŠTEG UDRUŽENJA PREDUZETNIKA BAČKA PALANKA.

Kontakt info

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA
Adresa: Žarka Zrenjanina br. 39
21400, Bačka Palanka, RS
Radno vreme: 08-15h
Tel.: 021/ 752-772
Fax: 021/ 752-773
PIB:
Matični br.:
Br. računa:
E-mail: office@udruzenjepreduzetnika.com
Web: www.udruzenjepreduzetnika.com
>>> Kontaktirajte nas