Zakoni

 Zakon o dobiti preduzeća

 Zakon o doprinosima

 Zakon o fiskalnim kasama

 Zakon o PDV-u

 Zakon o porezu na dohodak gradjana

 Zakon o akcizama

 ZAKON O ZABRANI PUŠENJA

 Zakon o autorskom i srodnim pravima

Share

Pratite nas

Prijavljivanjem na Newsletter listu, saznaćetete najnovije aktivnosti OPŠTEG UDRUŽENJA PREDUZETNIKA BAČKA PALANKA.

Kontakt info

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA
Adresa: Žarka Zrenjanina br. 39
21400, Bačka Palanka, RS
Radno vreme: 08-15h
Tel.: 021/ 752-772
Fax: 021/ 752-773
PIB:
Matični br.:
Br. računa:
E-mail: office@udruzenjepreduzetnika.com
Web: www.udruzenjepreduzetnika.com
>>> Kontaktirajte nas